"Poradnia Zdrowia Psychicznego w nowym miejscu w Lęborku oficjalnie otwarta" podaje Powiat Lęborski

2023-03-22

Z informacji, którą podaje strona internetowa Powiat Lęborski, od wtorku, 21 marca oficjalnie rozpoczęło działalność w powiecie lęborskim Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), utworzone w ramach programu pilotażowego reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Otwarcia Poradni Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo–Koordynacyjnym dokonali przedstawiciele Powiatu Lęborskiego, dyrekcja SPS ZOZ i kierownictwo CZP. W tym artykule strona napisała:

Cyt.:"Zgodnie z założeniami programu pilotażowego reformy NPOZP, pomoc dostosowana jest do potrzeb. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Wg mapy obszarów działalności pilotażowych centrów, lęborskie CZP działa na terenie powiatu lęborskiego oraz gmin Choczewo, Łęczyce, Linia, Luzino i Wejherowo. Kolejne najbliżej lokalizacyjnie położone podobne jednostki znajdują się w Słupsku i Kościerzynie. Lęborskie centrum realnie podjęło działalność 1 lutego br. Zasięgiem obejmuje opieką ponad 156 tys. pełnoletnich mieszkańców regionu. Przyjęty model organizacyjny zakłada jako nadrzędny cel przywrócenie osoby chorej psychicznie lub doznającej kryzysu psychicznego do aktywnego funkcjonowania społecznego w zróżnicowanych rolach: w środowisku rodzinnym, zawodowym, towarzyskim oraz w aktywnościach związanych ze spędzaniem wolnego czasu.

Podjęcie kontaktu z pracownikami centrum zdrowia psychicznego odbywa się bez skierowania oraz bez zapisywania na wizytę. W celu nawiązania kontaktu należy zgłosić się do funkcjonującego przy poradni zdrowia psychicznego punktu zgłoszeniowo - koordynacyjnego. Pracownik punktu, po wstępnej analizie sygnalizowanego problemu zdrowotnego udzieli informacji o możliwościach uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach centrum, przeprowadzi wstępną diagnostykę z oceną potrzeb zdrowotnych,

wstępnie zaproponuje plan leczenia z uzgodnieniem terminu przyjęcia lub wizyty oraz wskazaniem właściwego miejsca udzielenia świadczenia.

Po wstępnej diagnostyce opieka nad pacjentem przekazywana jest do odpowiedniego obszaru - zgodnie z indywidualnymi wskazaniami. W lęborskim CZP zostały uruchomione dwa Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne, do których można zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Możliwości dotarcia „prosto z ulicy” do punktu konsultacyjnego zostało maksymalnie ułatwione poprzez wyprowadzenie go poza teren szpitala, kojarzony często z procedurami intensywnej interwencji medycznej. Wartość takiego rozwiązania podkreśla Marta Frankowska – dyr. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku: - Wyprowadzenie działalności z zakresu opieki psychiatrycznej poza działkę szpitala, ośmiela pacjentów i zachęca do skorzystania z pomocy. Umiejscowienie poradni poza szpitalem ułatwia podjęcie decyzji, by zgłosić się tam po pomoc ze swoim problemem – mówi dyr. M. Frankowska.

Lokalizacja poradni przy ul. Żeromskiego 9/10 faktycznie zapewnia potencjalnym pacjentom doskonały dostęp do pomocy ze względu na dobre skomunikowanie, bliskość węzła przesiadkowego, co ma znaczenie dla pacjentów spoza Lęborka, miejsca parkingowe w pobliżu oraz umiejscowienie przy dużym centrum handlowym.

Determinację dyrekcji szpitala zabiegającej o udział w programie pilotażowym CZP doceniła Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska: - Pani dyrektor wykazała się tutaj konsekwentnym działaniem i skutecznością. My ze swej strony staraliśmy się dotrzeć do decydentów, żeby centrum w Lęborku powstało. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczynili – mówiła starosta tuż przed symbolicznym przecięciem wstęgi.(…)"

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Powiat Lęborski | Lebork | Facebook Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z Powiat Lęborski

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności