"Konsultacje projektu STRATEGII ROZWOJU STREFY PRZYBRZEŻNEJ" podaje Miasto Łeba

2023-03-09

Jak podaje strona internetowa Miasto Łeba, zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Strefy Przybrzeżnej. Uwagi można zgłaszać do 30 marca poprzez formularz konsultacyjny lub udział w spotkaniach konsultacyjnych, zaplanowanych na obszarze Strefy Przybrzeżnej w marcu br. W artykule strona napisała:

Cyt.:"Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Strefy Przybrzeżnej. Jest to dokument wyznaczający w perspektywie 2033 roku kierunki i priorytety wspólnego działania sześciu gmin: miast Łeba i Ustka oraz gmin wiejskich Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, przy wsparciu i zaangażowaniu Słowińskiego Parku Narodowego. Strategia pozwoli na zaplanowanie i realizację wspólnych działań oraz ułatwi pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów, realizowanych na tym obszarze.

Tekst dokumentu dostępny jest pod linkiem / na stronie internetowej: https://leba.eu/pl/projekt-strategii-dla-strefy-przybrzeznej-2023-03/

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 30 marca poprzez:

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Konsultacje projektu STRATEGII ROZWOJU STREFY PRZYBRZEŻNEJ – Łeba Miasto Żywiołów (leba.eu) Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z Miasto Łeba

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności