"Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej – Edycja 2022" podaje Powiat Lęborski

2023-02-28

Z informacji, którą podaje strona internetowa Powiat Lęborski, po raz kolejny startuje edycja corocznego konkursu Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej. Tradycyjnie, w roku bieżącym, oceniane będą efekty osiągnięć za rok miniony. To już XVIII edycja tego prestiżowego konkursu. We wtorkowe przedpołudnie obradowała Kapituła Certyfikatu. W tym artykule strona napisała:

Cyt.:"Celem konkursu jest, tak jak w poprzednich edycjach - wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z obszaru ziemi lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.
Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące Ziemię Lęborską, ustalonych przez Kapitułę kategoriach. Wśród przykładowych kategorii funkcjonujących w przeszłości pojawiły się np.: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”, „Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej” czy „Osobowość”. Wyróżnienie można otrzymać za szczególną działalność społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostatecznie ilość, rodzaj i nazwy kategorii ustali Kapituła na podstawie kategorii osiągnięć kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do przyznania nagród specjalnych.
Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną, wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających ziemię lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.(…)"

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej – Edycja 2022 (powiat-lebork.com) Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z Powiat Lęborski

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności