"Wspólnie stwórzmy Mobilną Metropolię" podaje wejherowo.pl

2023-02-23

Z informacji, którą podaje oficjalny profil Miasta Wejherowo, od 6 do 24 marca odbędzie się dziewięć spotkań konsultacyjnych. Każdy może wziąć udział, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Spotkania będą obywać się on-line. Konsultacje dla mieszkańców powiatu wejherowskiego odbędą się 23 marca. W swoim artykule profil pisze:

Cyt.:"Więcej informacji: https://www.metropoliagdansk.pl/sump. 

SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

SUMP dla metropolii jest realizowany przy współpracy 51 gmin i miast oraz 8 powiatów z Obszaru Metropolitalnego. W pracach biorą udział eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele świata nauki oraz samorządów zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych uczestników ruchu. Na zlecenie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot SUMP jest przygotowywany przez konsorcjum firm A2P2 architecture&planning, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Co to jest SUMP?

Głównymi celami SUMP są: redukcja szkodliwych emisji, jakie są powodowane przez transport oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności transportu zbiorowego. Dzięki temu nasze miejsca zamieszkania będą przyjazne i bezpieczne, a negatywne skutki zmian klimatu mniej uciążliwe. SUMP to także dokument, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Plan łączy wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich obszarów miast, gmin i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta. Wszystko po to, by mimo zmiany stylu życia mieszkańców oraz nawyków transportowych jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia. Głównym celem wdrożenia planu jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców OMGGS. Szerzej o założeniach SUMP pisano w artykule Zgłoś uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności (…)"

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Wejherowo - jakość miasta Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z wejherowo.pl

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności