"Zielone światło dla terenów zielonych i rolnych, czerwone dla betonozy" podaje Gmina Kosakowo

2023-02-20

Jak podaje oficjalny profil Gminy Kosakowo, w piątek 17 lutego br. odbyła się sesja Rady Gminy Kosakowo, podczas której radni debatowali nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. Dokument ten zakłada m.in. redukcję terenów potencjalnych pod zabudowę docelowo o około 100 ha, pozostawiając je w dotychczasowym użytkowaniu - rolnym. W swoim artykule profil pisze:

Cyt.:"Zabudowa w gminie Kosakowo powinna być zwarta i jak najbardziej skoncentrowana. Jej obecnie obserwowane rozproszenie doprowadza do chaosu przestrzennego tak krytycznie odbieranego przez mieszkańców doceniających walory gminy, doprowadzając jednocześnie do likwidacji terenów rolnych (często odbywając się przy dużej presji wielu różnych właścicieli i inwestorów, aby budować na gruntach do tego nieprzeznaczonych). Przeznaczanie ich pod zabudowę odbywa się z niekorzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy. Gdy przechodzi ono w masową skalę, jak to się dziś na terenie gminy odbywa, zbyt szybko miejsce wybierane ze względu na swój urok zmienia się w zakorkowaną, podmiejską sypialnię.

Z problemem niezadowolenia mieszkańców w związku z ilością nowopowstających osiedli kosztem terenów zielonych borykają się dziś mieszkańcy wielu miast i gmin. Wiejska notabene gmina Kosakowo przy olbrzymim zainteresowaniu chociażby uciekających z terenów miejskich mieszkańców nie od dziś podejmuje działania hamujące trend zalewania betonem jej terenów. To gmina z najszybszym przyrostem liczby mieszkań i mieszkańców w Polsce. Tylko działania podejmowane dziś, mogą uchronić ją w przyszłości przed galopującą urbanizacją, zmieniając wiejskie tereny gminy z roku na rok coraz bardziej nie do poznania. Skalę rozwoju i potrzeb można zobrazować chociażby na przykładzie oświaty: dziś w budowie są 2 gminne przedszkola publiczne dla łącznie 400 dzieci, a 2,5 roku temu został oddany do użytku nowy budynek szkoły w Pogórzu, który już nie jest w stanie przyjąć wszystkich uczniów z rejonu. Aby samorząd mógł nadążyć za potrzebami mieszkańców dziś mieszkających na terenie gminy należy wypracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalić. W innym bowiem przypadku gmina w niekontrolowany sposób będzie się zalewać betonem i tracić swój niepowtarzalny charakter.

Podejmujemy działania związane ze stworzeniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. Cierpi ona na dużą nadpodaż terenów inwestycyjnych i przeznaczenie kolejnych tylko spotęguje szereg problemów, z którymi w tej chwili się borykamy. Wykonaliśmy bardzo szczegółowy bilans, z którego wynika, że przy aktualnym, dynamicznym wzroście i rozwoju za 30 lat gmina Kosakowo będzie miała ponad 40 tysięcy mieszkańców. Stwarza to szereg wyzwań stojących przed samorządem w postaci budowy nowej infrastruktury drogowej, oświetlenia, budowy szkół, przedszkoli, zapewnienia dostępnej komunikacji oraz wszystkich usług społecznych dla mieszkańców. Konieczne jest również zabezpieczenie terenów pod zieleń publiczną, których docelowo – zgodnie z obowiązującymi standardami urbanistycznymi, tak by była ich odpowiednia ilość w stosunku do liczby mieszkańców – powinno być w gminie co najmniej 40 hektarów – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – Policzyliśmy również, że obecne plany miejscowe dają możliwość zasiedlenia gminy do około 50 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że nawet przy tak dynamicznym wzroście za około 30 lat nadal nie wyczerpiemy wszystkich zasobów przestrzennych, które mamy na dzień dzisiejszy. W związku z powyższym decyzja, aby nie wyznaczać nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, jest jedyną słuszną, którą samorząd gminy Kosakowo może na chwilę obecną podjąć.(…)"

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Zielone światło dla terenów zielonych i rolnych, czerwone dla betonozy - :: Gmina Kosakowo Warto tu być :: Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z Gmina Kosakowo

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności