"Gdyńsko-rumskie ciepło od teraz ogrzewa również mieszkańców Redy" podaje Miasto Rumia

2023-02-18

Jak podaje strona internetowa Miasto Rumia, miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik”, które od 1992 roku obsługuje mieszkańców Redy, połączyło się z gdyńsko-rumską siecią ciepłowniczą spółki OPEC. Porozumienie gwarantujące dostawę czystego i atrakcyjnego cenowo ciepła zatwierdzili 16 lutego na granicy Rumi i Redy burmistrzowie tych miast oraz prezydent Gdyni. W swoim artykule strona pisze:

Cyt.:"Zachodzące zmiany cenowe na rynku ciepła są bezprecedensowe. Sytuacja geopolityczna, problemy z dostępem do surowców, koszty uprawnień do emisji CO2 i rosnąca inflacja powodują, że wiele mniejszych podmiotów ciepłowniczych, głównie ze względów finansowych, nie jest już w stanie samodzielnie świadczyć usług. W takiej sytuacji znalazł się między innymi redzki „Koksik”.

– W obliczu gwałtownie zmieniających się zewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw energetycznych w połowie 2022 roku podjęliśmy decyzję o połączeniu systemów ciepłowniczych Redy i Gdyni. Naszym celem było ustabilizowanie i redukcja kosztów ciepła oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych w postaci ograniczenia emisji substancji szkodliwych powstających w wyniku spalania węgla w ciepłowni miejskiej w Redzie. Dodatkowym aspektem połączenia są również kwestie bezpieczeństwa dostawy ciepła dla mieszkańców Redy, jak i Rumi, oraz – szczególnie w okresie letnim – dla części odbiorców z Gdyni – wyjaśnia Jarosław Kubera, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom Redy lokalni samorządowcy podjęli decyzję o połączeniu dwóch systemów. OPEC i „Koksik” podpisały porozumienie, którego przedmiotem jest sprzedaż ciepła o mocy zamówionej 8 MW i świadczenie usługi przesyłowej przez OPEC na rzecz redzkiego przedsiębiorstwa. Połączenie systemów ciepłowniczych jest nie tylko wyrazem integracji gmin, ale i dbałości o czystość atmosfery i ograniczanie emisji CO2.

– Połączenie tych sieci ciepłowniczych ma bardzo istotne znaczenie, również z punktu widzenia mieszkańców Rumi. Bardzo nam zależy, aby wspólna sieć ciepłownicza się rozwijała i aby jak najwięcej budynków było do niej podłączonych. Rezygnując z pieców węglowych czy instalacji gazowych, przyczyniamy się do podwyższenia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Połączenie tych dwóch systemów pozwoli też na lepsze wykorzystanie nowych źródeł energii czy ciepła, które muszą się pojawiać. Dlatego im szerzej sieć ciepłownicza będzie sięgać, tym większa szansa na zdobycie tańszego źródła, co z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo korzystne – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.(…)"

Cały artykuł możecie Państwo znaleźć na stronie Gdyńsko-rumskie ciepło od teraz ogrzewa również mieszkańców Redy - Rumia - Miasto Rumia | Wiadomości i Informacje Rumia - Portal Społecznościowy Miasta Rumia™ - Rumia - Miasto Rumia | Wydarzenia, Baza Firm, Ogłoszenia, Praca, Rozrywka. MiastoRumia.PL - Portal Społecznościowy Miasta Rumia™ Zachęcamy do przeczytania.

Źródło: Cytowany artykuł pochodzi z Miasto Rumia

Zobacz więcej wiadomości na temat:   #aktualności   #finanse   #gospodarka